Részletes keresés
A kosár jelenleg üres

Könyv > Irodalom > Novellák, elbeszélések

Székely tragédia

Nyírő József

Székely tragédia

Kiadó: Lazi Könyvkiadó

Kiadás éve: 2014

Oldalszám: 205 

ISBN: 9789632672267 

35%
Régi ár: 2 700 Ft
Akciós ár: 1 750 Ft
Korlátozott példányszám

2-6 munkanapon belül szállítjuk. Mivel ebből a termékből csak néhány példány van készleten, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni rendelését

Nyirő József kevésbé ismert, életében kötetbe nem került, leginkább folyóiratok hasábjain megjelent novelláinak foglalata ez a könyv.

Az ízes erdélyi szó ötvösének igazi műfaja a novella. A kötetből népének tragikus életérzése sugárzik, az író rövidprózákba, feszes-tömör, néhol allegorikus-szimbolikus megoldású, balladás hangvételű írásokba sűrítette a székelység életérzését, drámai – olykor tragikomikus – helyzetét, amelybe Erdély magyarsága került, és amelynek lesújtó hatásán sem a nép, sem az író nem tudott felülemelkedni. Ám a „székely apostol” művei mégsem gyűlöletre, hanem szeretetre tanítanak, az írásokból a székelyek csalódások és megpróbáltatások ellenére is töretlen és törhetetlen hite tárul elénk.

Az íróra annyira jellemző tragikus események itt is jelen vannak, de sokszor napfényes jelenetek szomszédságában. Üdítően hat a meg-megjelenő góbés furfang, s még Uz Bence alakja is felbukkan, azokban a novellákban, amelyeket az író nem dolgozott bele a regénybe.

Nyirő írói eszköztárának egész gazdagsága felvonul: remek jelenetező képessége és dramaturgiai hajlama, az ízes székely nyelvjárás és a népi misztika ismerete, finom lélektani megfigyeléseinek árnyaltsága, nyelvi jellemábrázoló tehetsége, természetfestő ereje, melyek kifogyhatatlan mesélőkedvvel párosulnak. Mindez egy olyan író tollából, aki szenvedélyesen szerette szülőföldjét és az „ő népét”, azt a közösséget, amelyből vétetett, és akikre rendkívül büszke is volt.
Ismertetők, kritikák
Nincs tudomásunk olyan weboldalról, amely ehhez a könyvhöz kapcsolódik. Ha önnek van, írja meg nekünk!
Olvasói vélemények
Még egyik látogatónk sem küldött véleményt. Legyen Ön az első!
A szerző további művei
15%
Madéfalvi veszedelem
Nyírő József
2 720 Ft
„A katonák feszült figyelemmel várnak. Semmi parancs! Az alezredes mozdulatlanul ül a lován, és rezzenés nélkül nézi a hóba süppedt falut. Szándékosan húzza az időt, míg a katonák felocsúdnak, halántékuk lüktetése megszűnik, és a csattogó hidegben el...
15%
Hűség és áldozat - Nyírő József füveskön...
Nyírő József
1 692 Ft
"Győzelemre rendelt az a nép, amelynek olyan fia van, akinek a hamvaitól is félnek." Az ízes erdélyi szó ötvöse szenvedélyesen szerette szülőföldjét és az "ő népét". Kiderül ez a "székely apostol" műveiből, s a műveinek esszenciáját tartalmazó gondol...
15%
Kopjafák
Nyírő József
2 295 Ft
"A kalauz azonban felriasztja. – Jegyeket kérek! – Most válik el! – gondolja rémülten a halottvivő, és odanyújtja két jegyét. – Az enyém s a feleségemé! A kalauz a halott arcába világít lámpájával és megremeg. – Alszik! – válaszol a sötétben egy...
15%
Isten igájában (Nemzeti Könyvtár)
Nyírő József
A Nemzeti Könyvtár 89. kötete Nyirő József író életműve előtt tiszteleg. Az Isten igájában című énregény új kiadása a magyar irodalmi kánon újraalkotásának újabb állomása. E könyv folytatja azt a sort, mely a Nemzeti Könyvtár 1. kötetének megjelenésé...
15%
Karácsony a havason
Nyírő József
A Nyirő József karácsonyi elbeszéléseiből feltáruló székely világban az Ünnep egyszerű, tiszta, sallangoktól mentes és páratlanul gazdag a maga nyerseségében is. Aminthogy az emberek is ilyesfélék. Végtelenül egyszerűek az örömeik, ám megingathatatla...
74%
Júlia szép leány
Nyírő József
Legyen magyar, legyen erdélyi, legyen egyetemes!" – így fogalmazta meg elvárásait az erdélyi magyar íróközösség felé a múlt század harmincas éveiben az erdélyi magyar színjátszás feltámasztására létrejött kolozsvári Thália Rt. Valljuk meg: nagy kihív...
72%
Íme, az emberek!
Nyírő József
"Íme, az ember!" - mondja Pilátus János evangéliumában, felkínálván a megkínzott Jézust az embereknek, hogy azok megtartsák a földi életnek, és ekkor még bízik a szerencsés fordulatban. "Íme, az emberek!" - mutat rá Nyirő kortársaira, s gesztusában ...
33%
Az elszántak
Nyírő József
Nehéz idők nehéz sorsú embereiről szól ez az először 1943-ban megjelent kötet. Már debütálásakor világossá vált, hogy Nyirő legfőbb írói erénye a tragikum sajátosan nyirői – módszereiben tömör, lényegre törő, hatásában katartikus – ábrázolása. E megá...
67%
A zöld csillag
Nyírő József
Azt már mindannyian tudjuk, hogy a sárga és a vörös csillaggal fémjelzett korszakok igencsak vészterhes időket hoztak az emberiségre. Hogy a zöld csillag e tekintetben különbözik-e társaitól, s ha igen, miben, az Nyirő Józsefnek az emigrációban és a ...
15%
Havasok könyve
Nyírő József
„A halál szép, egyetlen valóságos cél, amiért ember, állat él” – hangzik el a Havasok könyvében. Könnyen belátható – nem széplelkeknek való világ ez. Sőt, embernek is alig. Nyirő József novelláiban a halál a havasi életnek olyan folytonosan jelenlévő...
15%
Jézusfaragó ember
Nyírő József
Amikor Nyirő József 1924-ben, az ismeretlenségből előlépve, leteszi a Jézusfaragó ember c. novelláskötetét a magyar olvasóközönség asztalára, nem sejtheti, hogy olyan kötetet tett le e sokat látott „asztalra”, amelyet majdan többen a nyirői életmű cs...
15%
Az én népem
Nyírő József
Zordonabbul és mégis megbékéltebben, megrázóbban és megnyugtatóbban még nem rajzolta meg soha senki a magyar kisebbségi élet sorsát, mint Nyirő József Az én népemben. A regényben két világ feszül szembe egymással a két háború közötti Székelyföldön: a...
15%
Székelyek
Nyírő József
Én, testvér, elüsmerem, hogy nagyot vétettem ellened, mikor a te ártatlan kölykeidet megtapodtam. Hát azt nem kellett volna!... De hát haragudtam a borjú miatt. Az ember gyarló no! Eleget bántam azután, de ezzel nem támaszthatom fel szegényeket. Ezt ...
15%
Néma küzdelem
Nyírő József
Bizonyára nincs olyan magyar ember a világon, még a legmegveszekedettebb kozmopolita nézeteket vallók között sem, akiben legalább egyszer életében ne merült volna fel a kérdés: hogyan veszíthettük el Erdélyt? Mert az nem kérdés, hogy nem is annyira e...
15%
Uz Bence
Nyírő József
Ez a könyv még azok számára is legenda, akik nem olvasták. Szimbóluma valaminek, ami maga is szimbólum. Uz Bence igen különleges lény, aki megtestesíti és képviseli mindazt, amit az ember a székely talpraesettségről, furfangról, mentalitásról és atti...
15%
A csillagig érő emberek
Nyírő József
A székely író ismeretlen vagy alig ismert elbeszéléseinek közzététele egyfajta összegzés. A novella Nyirő Józsefnél több mint irodalmi műfaj: alkotói módszer. Jobbára regényeinek szerkezetét is előre megkomponált elemekből: elbeszéléseiből és novellá...
15%
Máté, a kutya
Nyírő József
A Noran Kiadó újkeletű sorozatának, a Magyar Írók Állattörténeteinek első kötete, melynek írásait Kőrössi P. József sorozatszerkesztő válogatta Nyírő műveiből. Olvashatunk többek között vadtehenekről, farkasokról, szalonkamadárról, anyamedvéről, Biri...
15%
Örmények
Ady Endre, Benedek Elek, Jókai Mór, Ny...
Magyar írók az örmény városokról, az örmény emberről. Szépirodalmi művek, novellák, népismereti, kultúrtörténeti széphistóriák, publicisztikák többek között Ady Endrétől, Bartis Attilától, Benedek Elektől, Jókai Mórtól, Kosztolányi Dezsőtől, Krúdy Gy...
15%
Ördögváltozás Csíkban
Karácsony Benő, Nyírő József, Tamási Á...
A székely humort a történelmi szükségszerűség szülte, a folytonos küzdelemben meggyötörtek védekező ösztöne. Összefüggésben van a székely ember csavaros észjárásával, furfangos gondolkodásával. A kötet e rafinált, játékos, ugyanakkor mérhetetlen élet...
15%
Arénába űzve
Nyírő József
A kötetben az "Isten igájában" cím? regényt olvashatjuk, mellette pedig még tizennégy családi történetet, és önéletrajzi vallomást.
15%
Íme, az emberek (Lazi)
Nyírő József
Nyirő Józsefet és feleségét a második világháború végén, 1944-45 telén az orosz csapatok elől menekülő magyar parlament tagjaival előbb Ausztriába, majd Németországba és végül Spanyolországba sodorta a háború szele. Íme, az emberek! című, 1951-ben kö...
15%
Havasok könyve
15%
Székelyek
Nyírő József
"Nyirő elbeszélő művészetének megvan az a nagy ereje, amely mindjárt magához ragadja az olvasót. Semmi külön feladatot nem ad neki, nem zavarja meg rejtélyeivel. Írásainak nincsenek külön titkai. Belteljesen kibomlik mindaz, amit történetei nyújtanak...
15%
A zöld csillag
15%
Az elszántak
Nyírő József
Ellentmondásos időkben, 1943-ban jelenik meg Nyirő József "Az elszántak" című novelláskötete. Az újságíró, publicista szerző kitörő örömmel ünnepli Észak-Erdély Magyarországhoz való visszatérését, a művész, a szépíró viszont mind nagyobb aggodalommal...
15%
Isten igájában
Nyírő József
Az Isten igája alatt egy katolikus pap gyötrődik, aki hívő lélek, hisz mindenben, ami hinni való, Istenben, egyházban, az erkölcsi és világi törvényekben, csak egyben nem tud hinni: a saját papi hivatásában. Tiszta érzéssel ment, mint félig-serdült f...
15%
Hull immár a fenyőtoboz
Nyírő József
Nyirő József a novellaműfaj igazi mestere: néhány szóval meg tudja teremteni a történet hangulatát, sűrű atmoszféráját, pár ecsetvonással életre képes kelteni egy-egy emberi egyéniséget, a rövid cselekménysornak írásaiban mindig drámai kifejlete van....
15%
Halhatatlan élet
Nyírő József
Az 1940-ben alkotott Halhatatlan élet Nyírő József kisebbségi tematikájú regényei közé tartozik, azt ábrázolja, hogy a jóravaló székely nép sorsát miként nyomorította meg a román fennhatóság, az idegen hatalom önkénye, és amaz miként várja, reméli, á...
15%
Néma küzdelem
Nyírő József
Nyirő József neve és művészete egész Európát meghódította. Regényei nemcsak itthon aratlak kiemelkedő sikert, hanem külföldön is: Németországban, Olaszországban, Hollandiában egyformán becsülik, s legújabban Belgium és Franciaország is érdeklődik műv...
15%
A sibói bölény
Nyírő József
II. József császár és idősebb Wesselényi első pillantásra ismerősök amint kilépnek a história ködéből a művészet verőfényébe.
15%
Jézusfaragó ember
Nyírő József
Gyökeres költészetének tömör gyűjteménye ma teljes megadásra kényszerít: a székely népkincs az irodalom művészi magasságába először Nyírő József által emelkedett. Az erdélyi irodalom legmélyebb barázdáit -székely ekével - ő szántotta. A múlt "szóba v...
15%
Kopjafák
Nyírő József
A késő Ady költészete már tisztára balladai törvények között fejlődött, s e magasrendű balladai élmény nyílt ki Nyírő József s az elinduló Tamási Áron termésében. Mindketten a ballada folyása mentén indultak el, Nyírő meg is maradt ezen az úton, s a ...

Legutóbb látogatott oldalaim

Keresések Könyvek, termékek Kategóriák