Részletes keresés
A kosár jelenleg üres

Könyv > Történelem > További könyveink – történelem [298 találat]

első előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... következő utolsó
Keresés:
15%
A kolozsvári/szegedi FERENCZ JÓZSEF TUDO...
4 208 Ft
"1918. december 24-én a budapesti Károlyi-kormány asszisztálásával, a román katonaság megszállta Kolozsvárt. Ettől kezdve a magyar egyetem hatalmas nyomás alá került. Jellemző adalék, hogy amikor a budapesti kultuszminisztérium felhatalmazta a kolozs...
15%
Középkori lovagok
Phyllis Jestice
3 060 Ft
A lovagokat a középkor legkiválóbb katonáiként tartották számon. Ezek a tökéletesen kiképzett, kopjával, karddal és csatabárddal fölfegyverkezett elit harcosok a 11. század közepétől az 1500-as évek elejéig uralták Európa hadszíntereit. Ám e vitézek ...
15%
A sorkatona ORRNAGY-orrnagy
bikafalvi Máthé László
2 678 Ft
A szocialista Néphadseregben kötelezően szolgálni maga volt a megaláztatások sorozata. A laktanyákban "alultáplált" tisztek és tiszthelyettesek kényük-kedvük szerint hozták kiszolgáltatott helyzetbe a sorkatonákat, miközben a kiképzés álcája mögé búj...
15%
Egy alföldi falu arcari
Gulyás Imre
2 975 Ft
Gulyás Imre könyve egy Heves megyei falu: Tiszanána mai életét mutatja be. Olyan emberekről szól, akik méltóak szeretnének lenni azokhoz az elődökhöz, akiknek fizikai és lelki erejét a megpróbáltatásokkal teljes évszázadok sem tudták felemészteni. A ...
15%
A török felszabadító háború történeteibő...
Can Özoguz
1 692 Ft
Az Elbeszélő, Can Özoguz ebben a művében a török nép függetlenségi harcának ismeretlen hőseit állítja elénk. E költői hevülettel megírt, ugyanakkor hiteles dokumentumokra támaszkodó könyv öt egymással összefüggő történetében a nemzeti küzdelmekbe Edi...
15%
A történészcéh alkonya
Illik Péter
3 570 Ft
A paradigma egy tudományterület általánosan elfogadott nézeteit, fogalom-meghatározásait, kialakult szemléleti koordináta-rendszerét jelenti egy adott időszakban. E kötet már közölt és még meg nem jelent tanulmányokat is összegyúr egy egységgé arról,...
15%
Páncélgépkocsi-parancsnok
Otto Henning
3 825 Ft
A páncélosfelderítő-osztagok voltak a páncéloshadosztályok szeme és füle: a főerők előtt lopakodva közelítették meg az ellenséget és derítették fel annak helyzetét és erejét. Otto Henning csupán néhány héttel a franciaországi partraszállás előtt érke...
15%
Fájó Trianon
Száraz Miklós György
4 249 Ft
A könyv szövegei Trianonról szólnak, a revízióról, a veszteségről és a felelősségről, az igazságtalanságról és az öngyilkos ostobaságról: Ady, Babits, Füst Milán, Illyés, József Attila, Juhász Gyula, Karinthy, Kosztolányi, Márai, Németh László, Szerb...
15%
100 beszédes tárgy a Harmadik Birodalomb...
Roger Moorhouse
3 825 Ft
Ebben az úttörő jelentőségű, új munkájában Roger Moorhouse, a náci Németország történetének vezető kutatója új megközelítésben tárja elénk a Harmadik Birodalom időszakát. Műve száz tárgyhoz kapcsolja mondanivalóját: témák változatos sokaságát dolgozz...
15%
A Szabó Dezső emléktársaság mint emlék -...
Szőcs Szabolcs
2 125 Ft
1989/90 - ez a nagyjából kétévnyi idő - történelmi értelemben nagy tavasza volt nemzetünknek: megmozdult az emberemlékezet óta alvó, de 1945 óta különösen mély álomba zuhant magyar rög, és sosem remélt csírák kezdtek növekedni rajta. Isten nagy ajánd...
15%
Burgenland
Dabas Rezső
2 720 Ft
... A mai értelemben vett Ausztria alapjai az egész középkor folyamán kezdetlegesek voltak. Három tartománya (a mai Alsó-Ausztria, Sytria és Karinthia) csak lazán kapcsolódtak egymáshoz. Különállóságuk kifejezésre jut abban is, hogy u.n. államiságukn...
15%
(Le)hallgatásra ítélve
4 590 Ft
Kötetünk azokat a lehallgatási jegyzőkönyveket tartalmazza, melyeket a román államvédelmi hatóságok 1957 és 1960 között állítottak össze a Márton Áron püspök dolgozószobájában elhelyezett mikrofon útján végzett lehallgatás eredményeképpen. Forrásérté...
15%
Új korszak határán
2 967 Ft
Ez a kötet a mohácsi csata egyetemes hadtörténeti összefüggéseinek jobb megértéséhez kíván fogódzókat nyújtani. Szakavatott szerzők segítségével a legfontosabb európai birodalmak és államok hadszervezeteit, hadseregeit és hadművészetét mutatja be abb...
15%
A füleki szandzsák
Hegyi Klára
2 967 Ft
A szerző az utóbbi évtizedben a török hódoltság északi peremvidékének hatalmi viszonyaival foglalkozik török és magyar levéltári anyagok alapján. Kutatásainak első eredménye a füleki szandzsákban élő népesség viszontagságainak leírása. Szerző: Hegy...
15%
Nehogy ismét panaszt kelljen tenniük!
Kovács Nándor Erik
2 967 Ft
Kovács Nándor Erik 1980-ban született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem és történelemtanár szakán 2005-ben, török szakán 2006-ban végzett. Ugyanebben az évben kezdte meg doktori tanulmányait az ELTE Történelemtudományi Doktori I...
első előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... következő utolsó

Legutóbb látogatott oldalaim

Keresések Könyvek, termékek Kategóriák